در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، پس از تکمیل یک ساختار اصلاحی مرکب ۴ ساله ، قیمت از اوایل سال ٩٧ وارد فاز صعودی شد. به نظر می رسد این صعود در قالب یک الگوی اصلاحی زیگزاگ رخ داده است. رالی اول از حوالی ٨٠ تومان آغاز شد و در محدوده ١٨٠ تومان به کار خود پایان داد...

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) :

 

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، پس از تکمیل یک ساختار اصلاحی مرکب 4 ساله ، قیمت از اوایل سال 97 وارد فاز صعودی شد. به نظر می رسد این صعود در قالب یک الگوی اصلاحی زیگزاگ رخ داده است. رالی اول از حوالی 80 تومان آغاز شد و در محدوده 180 تومان به کار خود پایان داد. این موج را با برچسب A لیبل گذاری کردیم. سپس در یک بازه زمانی 4 - 5 ماه قیمت در قالب موج B از یک زیگزاگ تا حوالی 120 تومان عقب نشست. در حال حاضر به نظر می رسد پیشروی قیمت تا به این جای کار در قالب موج C بوده است. اصلاحی روزهای اخیر سهم را می توان در قالب موج 4 از C توجیه کرد. خرید سهم در قیمت های فعلی کم ریسک ارزیابی می شود. انتظار داریم به مرور شاهد رشد ارزش سهم تا حوالی 300 - 320 تومان باشیم.