پس از رالی ۵ ماهه سال گذشته که از اردیبهشت ٩٧ و از قیمت های ٣٧ - ٣٨ تومان (در نمودار تعدیل شده) آغاز شد و تا حوالی ٢٢٠ تومان در مهر ماه پیش رفت ، قیمت وارد یک ساختار اصلاحی ١٠ ماهه شد. طی این مدت قیمت داخل یک محدوده تراکمی در حال نوسان بود...

تحلیل تکنیکال ذوب آهن اصفهان - ذوب :

 

پس از رالی 5 ماهه سال گذشته که از اردیبهشت 97 و از قیمت های 37 - 38 تومان (در نمودار تعدیل شده) آغاز شد و تا حوالی 220 تومان در مهر ماه پیش رفت ، قیمت وارد یک ساختار اصلاحی 10 ماهه شد. طی این مدت قیمت داخل یک محدوده تراکمی در حال نوسان بود. به گونه ای که هر چه پیش رفتیم از دامنه نوسانات کاسته شد. در حال حاضر قیمت در حال تکمیل Leg E از الگوی مثلث همگراست. محدوده قیمتی 135 - 150 تومان رنج قیمتی کم ریسکی برای خرید ارزیابی می شود. از طرف دیگر نشانه هایی از واگرایی مخفی مثبت در اندیکاتور RSI مشاهده می شود. اولین مقاومت مهم سهم رنج قیمتی 200 - 220 تومان می باشد. انتظار می رود در میان مدت شاهد رشد قیمتی سهم تا حوالی 250 - 260 تومان باشیم.