سریال کسل‌کننده بورس تهران ادامه دارد و کماکان شاهد معاملاتی کم‌حجم و بی‌رمق هستیم. برخی از کارشناسان اختلاف‌نظر فعالان بازار بر سر ارزنده بودن یا نبودن سهام را دلیل این وضعیت می‌دانند و این در شرایطی است که صورت‌هالی مالی ٣ ماهه و گزارش عملکرد تولید و فروش ماهانه شرکت‌ها از وضعیت بنیادی بسیاری از سهام بزرگ و متوسط بازار حمایت می‌کند. با این حال برخی معیار سودآوری را به مراتب قدرتمندتر عنوان می‌کنند. عمده افرادی که ارزندگی سهام را زیر سوال می‌برند الگوهای تاریخی و نموداری را مطرح می‌کنند که نسبت به احتمال پایان صعود سهام هشدار می‌دهند !! در این میان قوانین جدید ...