به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم فولادی هم از دید بنیادی و هم تکنیکالی سیگنال خرید خوبی را صادر که اهداف صعودی قابل توجهی در پیش روی این سهم قرار دارد