در نمودار تعدیل شده عملکردی و در چارچوب زمانی روزانه ، پس از ثبت سقف ۵٧۴۵ تومان ، قیمت در مسیر اصلاح قرار گرفت. تا به اینجای کار این اصلاح در حدود ٣ - ۴ ماه زمان برده و بنظر می رسد با توجه به تکمیل ساختار اصلاحی دیامتریک...

تحلیل تکنیکال دشت مرغاب - غدشت :

 

در نمودار تعدیل شده عملکردی و در چارچوب زمانی روزانه ، پس از ثبت سقف 5745 تومان ، قیمت در مسیر اصلاح قرار گرفت. تا به اینجای کار این اصلاح در حدود 3 - 4 ماه زمان برده و بنظر می رسد با توجه به تکمیل ساختار اصلاحی دیامتریک ، قیمت های فعلی محدوده کم ریسکی برای خرید می باشد. در صورت مشاهده علائم مثبت و بازگشت قیمت ، انتظار داریم سهم به مرور تا حوالی 6000 تومان رشد کند. در صورت تثبیت قیمت زیر 3400 تومان ، تحلیل فوق از درجه اعتبار ساقط است و نیاز به بازنگری دارد.