رسیدن گزارش ٣ ماهه مناسب بسیاری از شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز خون تازه‌ای در رگ‌ بورس تهران دمید ... ! همانطور که انتظار می‌رفت معامله‌گران به تحولات کدال پاسخ مثبت دادند و در نتیجه شاخص کل روز گذشته موفق به ثبت رشد ٣.٢٠٠ واحدی گردید تا بخشی از نگرانی‌ها درخصوص ادامه دار بودن روند نزولی شاخص برطرف شود. در بازار دیروز، شرکت‌های پتروشیمی و برخی از هلدینگ‌های بزرگ نظیر غدیر و تاپیکو بیش از سایرین مورد توجه بودند. البته حقوقی‌های عزیز هم بیکار ننشستند و هر تقاضایی که از راه رسید را سیراب نمودند !! شرکت‌هایی نظیر پردیس، شیراز، کرمانشاه، پالایش نفت بندرعباس، فولاد خوزستان و مبارکه، پارس‌دارو و ... نشان دادند که روند رو به رشد سودسازی برای سال ٩٨ ادامه دارد. نکته مهمی که درخصوص گزارش‌ها وجود دارد این است که برخی از شرکت‌ها در دوره ٣ ماهه به اندازه کل سال ٩۶ سود محقق کرده‌اند. بنابراین باید گفت ...