بورس ٢۴ : بازارهای کالایی دومین روز هفته را با چند تغییر آغاز کردند. بهای فولاد میل به افزایش قیمت پیدا کرد و می‌توان گفت بعد از چند روز ، اولین روز با رشد قیمت‌ها را تجربه کردیم... این روند کلی در کنار تکانه‌های دلاری نشان می‌دهد که بازار دیگر با نگرانی‌های پیشین روبه‌رو نیست و می‌توان انتظار بازگشت خریداران را مطرح کرد آن‌هم در شرایطی که با همین قیمت دلار آزاد هم پتانسیل تداوم رشد نرخ در بازار فولاد وجود دارد و البته دلیل اصلی را باید در قیمت‌های نسبتاً پایین فعلی جستجو کرد. در بازار پتروشیمی‌ها نیز اگرچه میل بازار به سمت افزایش نرخ بود و احتمال رشد قیمت‌های پایه مطرح شده بود...