امروز با شروع معاملات شاهد افزایش تقاضا در بسیاری از نمادها به‌ویژه نماد شرکت‌های بزرگ بودیم که طی این افزایش، شاخص روند صعودی سریعی را آغاز نمود ولی با افزایش عرضه از سرعت این رشد کاسته شد به‌گونه‌ای که می‌توان گفت رشد آن متوقف گردید...