عملکرد یک ماهه گذشته صندوق های سرمایه گذاری در سهام (منتهی به ٢٨ تیرماه) نیز از برتری صندوق های فیروزه (٩.٢٩%)، نوید انصار (٨.۶٨%)، آتیه درخشان مس (٨.٣٠%)....