طی معاملات روز چهارشنبه در ساعت ابتدایی بازار متأثر از جو منفی روز سه شنبه و همچنین صف‌های فروش روز قبل شاهد افزایش عرضه در اکثر نمادها بودیم که روند نزولی را برای شاخص در ساعت ابتدایی رقم زد و شاخص تا ٢۴۵٣۶٣.٩٢ واحد سقوط کرد ولی پس از آن با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، روند شاخص معکوس شد و ....