معاملات امروز در حالی آغاز شد که در همان مرحله پیش گشایش شاهد افزایش در عرضه در اکثر نمادها بودیم و با گشایش بازار بیشتر نمادها روند نزولی سریعی را آغاز نمودند...