طی معاملات امروز در بازار در ساعات ابتدایی و همچنین مرحله پیش گشایش شاهد افزایش تقاضا بودیم به گونه ای که شاخص کل در همان ساعات ابتدایی روند افزایشی شدیدی به خود گرفت...