سرمایه گذاری صنعت بیمه با نماد «وبیمه» در نمودار تعدیل شده و تایم فریم هفتگی، پس از اصلاحی مناسب و نزدیک شدن به خط روند بلند مدت، سطوح حمایتی و کسب انرژی لازم، در تلاش برای گذر از ترند نزولی چند ماه خود می باشد... در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ۴۵٠ تومان، تحلیل مذکور به بازنگری نیاز خواهد داشت...

بورس 24 : سرمایه گذاری صنعت بیمه با نماد «وبیمه» در نمودار تعدیل شده و تایم فریم هفتگی، پس از اصلاحی مناسب و نزدیک شدن به خط روند بلند مدت، سطوح حمایتی و کسب انرژی لازم، در تلاش برای گذر از ترند نزولی چند ماه خود می باشد (محدوده 510 تا 530 تومان) که در صورت گذر، با ورود به فضای جدید معاملاتی، در بلند مدت دست یابی به اهداف 1200 و 1500 تومان دور از انتظار نمی باشد.

با دیدی کوتاه تر و در بازه میان مدت تر (در محدوده زمانی دو ماه اول سال 99) و با توجه به پررنگ شدن احتمال خارج شدن از ابر کومو و آرایش مناسب سایر اندیکاتورها، اهداف 680 و 870 تومان قابل دست یابی می باشد.

لازم به ذکر است در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی 450 تومان، تحلیل مذکور به بازنگری نیاز خواهد داشت.