بازارهای کالایی روز چندگانه‌ای را سپری کردند اگرچه با فرض کاهش نسبی قیمت دلار ، ولی بازارهای کالایی چندان هم شاهد افت نرخ نبودند که یک داده جالب به شمار می‌رود. بازارهای پتروشیمیایی با اهرم رشد قیمت دلار نیمایی افزایشی اعلام شد که همین سیگنال برای رشد نرخ در بازار کافی بود... بازار فولاد هم از روند نزولی خود فاصله گرفت و یک ثبات شکننده قیمتی همراه با چند جرقه رشد نرخ را به ثبت رساند اگرچه بازارهای آتی زعفران و زیره بیش از همه تحت تأثیر نوسان قیمت دلار قرار گرفت و چهره‌ای کاهشی را نشان داد... بورس انرژی هم یک روز خوب و حتی بالاتر از حد انتظار را به نمایش گذاشت...