پس از شکل گیری رالی قیمتی در نیمه دوم سال گذشته که بازدهی خیره کننده ای برای سهامداران این بانک داشت ، شاهد بازگشایی قیمت با شکاف قیمتی پس از افزایش سرمایه سنگین این بودیم. پس از آن قیمت با ...