شرکت گلوکوزان (سهامی عام) اولین تولیدکننده محصولات متنوع از ذرت در ایران، در سال ١٣۴٩ در زمینی به مساحت ۴٠٠٠٠ مترمربع در شهر صنعتی البرز قزوین با هدف تولید گلوکوز و نشاسته از ذرت آغاز به کار نموده است. مشتقات این فرآیند از جمله ....