طی معاملات امروز در همان ابتدای بازار و در مرحله پیش گشایش شاهد افزایش تقاضا در نمادهای بزرگ بازار و در عوض افزایش عرضه در نماد برخی گروه‌ها همچون محصولات غذایی بودیم به‌گونه‌ای که شاخص کل در همان ساعت ابتدایی روند صعودی سریعی را پیش گرفت...