طی معاملات امروز با افزایش تقاضا در ابتدای بازار شاهد افزایشی شدن شاخص بودیم که این افزایش بیشتر در شرکت‌های بزرگ بازار بود و در همان ساعات ابتدایی، شاخص روند صعودی سریعی را پیش گرفت...