شرکت‌های پتروشیمی اعلام نمودند تا در راستای اجرای قانون و رای قضایی و مصوبه ستاد تنظیم بازار، آماده اند تا هر میزان اوره مورد درخواست وزارت جهاد کشاورزی را صرفا با قیمت میانگین بورس کالا...