معاملات روز چهارشنبه با افزایش تقاضا در بازار آغاز شد و در همان ساعات ابتدایی شاخص روند صعودی خود را در پیش گرفت ولی در ساعات بعد با متوازن شدن عرضه و تقاضا از سرعت رشد شاخص کاسته شد...