شرکت توسعه صنایع بهشهر هلدینگی است از واحدهای بازرگانی، صنعتی و تولیدی که فعالیت آن‌ها در رشته‌های مختلف صنعت شوینده ، صنعت غذایی، صنعت ساختمان، بانک و بیمه، بسته‌بندی و چاپ و توزیع و پخش گسترده شده است. فعالیت‌های بازرگانی گروه صنایع بهشهر ....