به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، رشد شدید قیمت گوشت و رشد اخیر قیمت شیر این سهم را در آستانه تحولات سود سازی قرار داده و از دید تکنیکالی نیز مستعد رشد قیمتی خوبی نموده و سیگنال خرید صادر کرد