شرکت با نام لبنیات پاستوریزه پاک (شرکت سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت‌ها و مجوز وزارت صنایع و معادن تحت لیسانس شرکت فورموست آمریکا و با نام تجاری پاک تأسیس شد و به منظور تولید در سال‌های ١٣۴٩ و ١٣۵١ اقدام به خرید کارخانه تولید بستنی کانادا فراست و الدورادو نمود...