در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته مجددا شکل نوسانی به خود گرفت و برای عبور از سد ٢۵٠ هزار واحدی، ناکام ماند. برخی بحث عرضه اولیه نوری را دلیل عقب نشینی بازار می‌دانند و برخی دیگر حضور مشاور رئیس‌جمهور فرانسه در ایران و خبرهای سیاسی را عامل افت روز گذشته شاخص قلمداد می‌کنند. به نظر هیچ کدام از مسائلی که عنوان می‌شود در وضعیت فعلی نقش ندارد. در واقع شاهد وضعیت سردرگمی معامله‌گران هستیم بطوریکه با اولین فشار عرضه سمت فروش تقویت می‌شوند و از طرف دیگر با تقویت نقدینگی میل به خرید فزونی می‌ یابد. به نظر این وضعیت برای امروز هم به همین شکل باشد و انتظار زیادی از بازار چهارشنبه نباید داشت (هر چند که چهره چهارشنبه های اخیر بهتر از روزهای ابتدایی هفته بوده است !) اما ...