در ساعات ابتدایی و پیش گشایش امروز، شاهد افزایش تقاضا در بسیاری از نمادها بودیم به‌گونه‌ای که در دقایق ابتدایی بازار، شاخص روند صعودی به خود گرفت و تا ٢۴٩۵٣٠.۵۴ واحد صعود کرد...