بورس ٢۴ : هنوز تقاضا در بازار داخلی ضعیف است و تغییر فاز بنیادین بازار به همین دلیل بسیار دشوار خواهد بود. این شرایط را می‌توان در تغییراتی قیمتی در بازارهای کالایی در همین ٣ روز اخیر مشاهده کرد اما هنوز زیر پوست بازارها با ضعف تقاضای مؤثر خودنمایی نکرده است. باید باز هم احتمال کاهش بیشتر تقاضا را برای اغلب بازارهای کالایی مطرح کرد... رونق روز گذشته در بازارهای کالایی اندکی تضعیف شده است حتی می‌توان گفت برخی از بازارها چندان هم با خوش‌بینی همراه نیستند که البته با جو روانی همراه با نوسان قیمت دلار نیست. فولاد و آتی زعفران کاهشی شدند البته باید گفت که بهای فولاد به سمت ثبات نرخ متمایل شده ولی کاهش قیمت‌ هم در این بازار برای برخی از مصنوعات فولادی به خوبی مشاهده شد. بازاری که از رشد واقعی تقاضا برخوردار نیست تنها می‌تواند چند روز به کمک داده‌های جانبی رشد نرخ داشته باشد البته نباید خیلی هم به این بازار بدبین بود...