طی معاملات امروز متأثر از جو مثبت و افزایش تقاضا در پایان معاملات روز قبل شاهد روند صعودی شاخص در ساعات ابتدایی بازار بودیم که با افزایش عرضه، روند افزایشی شاخص نسبت به ساعات ابتدایی بازار آرام‌تر شد و در نهایت در پایان معاملات شاخص با افزایش ١.١۴ درصد و در ٢۴٩٢۵٢.٩ واحد به کار خود پایان داد...