سرمایه گذاران در بازارهای مالی و مواد خام این روزها به تغییرات ارزش دلار توجه بیشتری می کنند و در روزهای آینده شاهد افزایش نوسان شاخص دلار خواهیم بود که بر قیمت سهام و مواد خام ..