طی معاملات روز چهارشنبه شاهد رشد سریع شاخص بودیم به‌گونه‌ای که در همان ساعت ابتدایی بازار، شاخص تا ٢۴٩۵۵٠.٢۵ واحد صعود کرد ولی در نیمه دوم بازار شاهد روند نزولی آرامی در شاخص بودیم...