بورس ٢۴ :بازارهای کالایی هنوز از رکود خارج نشده‌اند اگرچه فولاد به صورت خاصی جرقه‌های مهمی از رشد قیمت‌ها را به ثبت رساند. حتی اگر بازار فولاد وارد یک فاز صعودی هم نشود ، همین جرقه‌های رشد نرخ حداقل می‌تواند از جریان کاهشی قیمت‌ها در این بازار مهم جلوگیری کند که در رکود فعلی در بازارهای کالایی به معنی یک نقطه قوت خواهد بود. ذات رشد مقطعی بهای فولاد در کنار افزایش نرخ شکننده دلار شاید سیگنالی حمایتی از بازارهای کالایی باشد آن هم در شرایطی که دلار نیمایی هم به صورت زیرپوستی هفته‌ای ١ درصد رشد نرخ دارد. پتروشیمی‌ها هنوز با افت نرخ همراه هستند اگرچه پتانسیل رشد قیمت‌ها برای هفته آینده وجود دارد. بورس انرژی هم امروز گویی بعد از یک هفته دشوار و پرمعامله استراحت کرده است.