در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته بهتر از سطح انتظارات ظاهر شد و شاخص کل موفق شد با ثبت رشد بیش از ١.١٠٠ واحدی به کانال ٢۴٨ هزار واحدی بازگردد. البته بخش مهمی از رشد شاخص متمرکز بر سهام بزرگ ٢ شرکت «هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس» و «هلدینگ پتروشیمی نفت و گاز تامین» بود و عملا اگر اثر مثبت ٢ نماد را در نظر نگیریم، دمای شاخص تغییر با اهمیتی نداشته است اما بهبود نسبی ارزش معاملات و سبزپوشی ...