به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این هلدینگ سیمانی با ارزش ذاتی بالا از دید تکنیکالی وارد موج صعودی خوبی با پتانسیل بازدهی بالایی شده و سیگنال خرید صادر کرد