این روزها به دلایل مختلف شاهد رشد قیمت نفت هستیم و برخی سرمایه گذاران از این وضعیت خوشحال هستند زیرا معتقدند شرایط مثبت باقی خواهد ماند. در مطلب حاضر به آنچه می تواند در آینده در این بازار رخ دهد و ..