بورس ٢۴ : تداوم روزهای سخت در بازارهای کالایی نه تنها ادامه یافته بلکه نگران‌کننده شده است. رکود جدی است و این بار تقریباً همه چیز با عقب‌گرد خریدار روبه‌رو شده است. از محصولات نهایی در صنایع پتروشیمی گرفته تا ملک و فولاد و خودرو و تقریباً همه چیز.. این یعنی نقدینگی بزرگی که باعث ابر تورم پیشین شد مستهلک شده است و دیگر پتانسیل به حرکت در آوردن قیمت‌ها را ندارد و مردم هم دیگری پولی ندارند که بخواهند احتکار کرده ، پس‌انداز کرده و یا حتی برای خود خانه بخرند!!