هفته پیش قیمت فلزات پایه رشد کرد و با توجه به خبرهایی که اخیرا منتشر شده برخی کارشناسان معتقدند این بازار در آغاز دوران رونق قرار گرفته است. برای درک بهتر شرایط بازار و تصمیم گیری های دقیق لازم است ..