این شرکت بزرگ‌ترین مجمع تولید سرب و روی در منطقه غرب کشور است و به‌طور همزمان امکان تولید چهار محصول را دارد. کنسانتره سرب و روی دو محصول شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستر است که این پتانسیل برای تولید فرآورده‌های بقیه کانی‌ها نیز در این شرکت وجود دارد...