به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، اتکام به دلیل توان دست یابی به سود ٣۵ تومانی و ارزش ذاتی بالای ٢٠٠ تومان و قرار گیری در سطوح حمایتی قوی با ریسک کم در موقعیت خرید خوبی قرار دارد