در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته آغاز مثبتی داشت اما به مرور و با گذر از یک ساعت ابتدایی معاملات، فشار عرضه ها فزونی یافت و رشد بیش از ٨٠٠ واحدی شاخص با افت ١.٠٠٠ واحدی آن تعویض شد. در چرایی تغییر فاز بازار ٢ عامل را می‌توان مطرح کرد. عامل نخست، انتشار اخبار کذب بدون منبع معتبر در فضای مجازی است. روز گذشته خبری با مضمنون «برنامه های ایالات متحده برای انجام حمله تاکتیکی به ایران در پاسخ به حمله تانکر در خلیج فارس»در گروه های تلگرامی دست به دست می‌شد که منبع معتبری نداشت. عامل دوم موثر در ...