به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،سیمان لارستان به دلیل ارزش بازار پایین و تولید سیمان سفیدبا حاشیه سود بالا با تارگت های صعودی خوبی به همراه داشته و سیگنال خرید صادر کرد