بورس ٢۴ : نوسان دلار آزاد در دو روز اخیر شاید مهمترین محرک قیمتی در اغلب بازارهای کالایی بود ولی رفتارهای امروز نشان داد که بازارها از سودای دلاری نوسان قیمت‌ها فاصله گرفته‌اند گویی اهمیت دلار در کشف نرخ بازارهای کالایی تقلیل یافته است. این سیگنال موجب شد تا رشد قیمت‌های گسترده‌ای را در دو بازار مهم فولاد و پتروشیمی نداشته باشیم اگرچه در نهایت می‌توان گفت که بازار فولاد امروز واقعاً صعودی بود و بازار پتروشیمی‌ها میل به رشد نرخ داشت. البته ضعف تقاضا هنوز مهمترین عامل اثرگذار در بازارهای مختلف است و این جرقه‌های رشد نرخ به معنی خروج از رکود نیست و شاید اجازه عمیق‌تر شدن رکود را ندهد ، نه چیز دیگری...