باز هم روز ابتدایی هفته فرا رسید و شاهد یک بازار ضعیف بودیم اگرچه رخدادهایی به صورت زیرپوستی بر عملکرد بازار اثرگذار بود. هنوز رکود را می‌توان واقعیت اصلی در بازارهای کالایی به شمار آورد اگرچه در دو بازار فلزات و پتروشیمی‌ها اندکی رشد تقاضا را می‌توان تخمین زد. البته همچون هفته‌های گذشته‌، باز هم اول هفته جذاب و پررونقی را شاهد نبودیم... در بازار فولاد اما شرایط کلی به سمت رشد نرخ متمایل شد ولی در حالتی که رشد تقاضا فراگیری چندانی ندارد نمی‌توان از تداوم این رشد قیمت‌ها صحبت کرد...