شرکت گسترش صنایع ایران‌خودرو (IKIDO) فعالیت خود را از سال ١٣٧٨ با هدف سامان بخشیدن به فعالیت‌های شرکت‌های تحت پوشش گروه صنعتی ایران‌خودرو به منظور ظرفیت‌سازی و تأمین قطعات و مجموعه‌های موردنیاز خطوط تولیدی با رویکرد سرمایه‌گذاری آغاز نمود...