پس از یک رالی صعودی ٢ ماهه که از مرداد ماه سال گذشته آغاز شد و بازدهی تقریبی ١٠٠ درصدی برای سهامداران شرکت به ارمغان آورد ، قیمت حدود ۵ ماه داخل یک محدوده تراکمی در حال نوسان بوده است. سپس بار دیگر قیمت...