امروز علی رغم شروع طوفانی شاخص، شاهد افزایش عرضه ها در ساعات پایانی بودیم که موجب شد شاخص از افزایش ٢٨٠٠ واحدی خود صرف نظر کرده و به ۴۵٩ واحد رشد رضایت دهد...