بازار امروز در حالی آغاز شد که متأثر از افزایش تقاضای روز معاملاتی قبل، شاهد افزایش در تقاضا در بیشتر نمادهای بازار بودیم به‌گونه‌ای که در همان ابتدای بازار در مرحله پیش گشایش...