بورس ٢۴ : بهپاک یکی از شرکت های فعال در حوزه صنایع غذایی است که سال گذشته عملکرد مطلوبی داشت و سال ٩٨ را با قیمت ۴٧٨ تومان آغاز و کرد ، اکنون این شرکت با قیمتی در محدوده ١٠٠٠ تومان در حدود ١١٠ درصد بازدهی در سه ماه اخیر به سهامداران خود داده است. علیرضا شریفی درباره عملکرد بهپاک و برنامه های پیش روی این شرکت در سال ٩٨ با خبرنگار بورس ٢۴ به گفت و گو نشسته است که در زیر می خوانید.