به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، ایران ارقام به دلیل وضعیت تکنیمالی مناسب و حجم معاملات بالا با تارگت های صعودی خوبی همراه و سیگنال خرید صادر کرد