در روزهای اخیر شاهد رشد شاخص های مالی و قیمت طلا بوده ایم البته وضعیت بازار فلزات پایه خیلی تغییر نکرده است. سرخوشی سرمایه گذاران در بورس های بزرگ حاصل برخی عوامل است اما ..