عملکرد بازار طلا هفته پیش بسیار مثبت بود و عده ای از سرمایه گذاران به سمت بازار این فلز گرانبها حرکت کردند. روز گذشته قیمت فلز زرد اندکی رشد کرد اما برخی واقعیت ها وجود دارد که ..