بازار امروز در حالی آغاز شد که با اصلاح قیمتی روز معاملاتی قبل و کاهش قیمت در بسیاری از نمادها، فرصت خرید در بازار تشکیل شده و با افزایش تقاضا در بازار، شاخص در همان ابتدا روند صعودی گرفت و این روند در سهام شرکت‌های بزرگ و شاخص ساز بازار آشکارتر بود...